Flytta under pandemin, vad kan vi erbjuda vid flytten.

Vi på A-J Express-Service har följt utvecklingen utav detta fruktansvärda virus covid-19 , som drabbat vår planet. Vi har därför vidtagit ett flertal åtgärder utöver det som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Bland annat så har vi infört en unik avbokningsförsäkring som gör att ni kan avboka 24 timmar innan flytten skall ske, utan att bli debiterad med tusentals kronor , Manskapet på fältet är uppdelade i skift och arbetar med samma kollegor , Vi tillhandahåller handsprit till vår personal , kontorspersonalen är avskild från resterande personal och besök på kontoret är inte tillåtna för närvarande. Dock så går det att nå oss via telefon och mejl exakt som vanligt , vi rekommenderar er som eventuellt tänkt flytta med oss att ha detta i åtanke. Önskar ni mer information om detta kontakta oss här.