A-J Express-Service öppnar service för företagsflytt.