A-J Express-Service ett av länets företag 2023

A-J Express Service AB har nyligen blivit Utnämnda här som Länets Företagare 2023 i Stockholms län utav Sveriges företag. Visionen på Sveriges Företag är att lyfta de företag som klarat av samtliga kvalitetskrav eftersom de jobbat hårt och bedrivit sin verksamhet rätt och därav kunna kvalitetsstämpla sitt företag efter som vi numera är en utav Sveriges Tryggaste företag.  

Bedömningen är på sju olika kvalitetspunkter vilket är följande

Bolagsvärdering

Vinstmarginal

Kreditvärdighet

Ägare och styrelse

Kundnöjdhet online

Tillväxt

Ranking inom aktuell bransch

Alla ovanstående punkter mot andra konkurrenter inom länet som omsätter 1–10 miljoner. I Sverige finns ungefär 2 miljoner företag i Sverige varav är A-J Express-Service numera är en del av 2,1 procent som lyckats uppnå så pass bra resultat, så det är på 2 miljoner en chans på 2,1 procent att vinna minst en gång i karriären som småbolag (1–10 miljoner i omsättning) Så det är ett exklusivt pris att vinna eftersom det är så liten chans att kamma hem den titeln och det är en väldigt liten skara som vinner varje år.Totalt i Stockholms Län finns det upp mot 159 000 registrerade bolag (statistik från 2021 via SCB) och totalt från de åren vi varit verksamma (4 år ) har vi haft cirka 400st certifierade vinnare i länet så ni är faktiskt numera del av ungefär 0,27% utav företagen inom länet som lyckats bli en utav länets och Sveriges kvalitativaste företag!