If försäkringsbolag träffade flyttfirman A-J Express-Service